Kalifornský zákon o ochraně soukromí (CCPA neboli California Consumer Privacy Act) uděluje občanům Kalifornie nová práva na ochranu soukromí, včetně práv na: 

  •  Přístup k jejich údajům 
  •  Odstoupení, pokud firma „prodává“ jejich údaje 
  •  Práva na oznámení 
  •  Nediskriminování při uplatňování práv dle zákona CCPA 
  •  Právo na odstranění osobních údajů 

Cíle a klíčové požadavky zákona CCPA jsou konzistentní s dlouhodobým závazkem služby LinkedIn chránit data a zajistit transparentnost. Tento závazek se odráží v našem zaměření na zabudování ochrany soukromí do našich produktů, což našim členům poskytuje kontrolu nad jejich údaji, a transparentnost ohledně využití údajů našich členů. Další informace získáte v našem Centru podpory a v našem Oznámení týkajícím se kalifornského zákona o ochraně soukromí (CCPA).  

Další informace o způsobu uplatnění těchto práv naleznete zde: Často kladené dotazy ohledně ochrany soukromí