De California Consumer Privacy Act (CCPA) verleent nieuwe privacyrechten aan inwoners van Californië, waaronder de volgende rechten: 

  •  Toegang tot hun gegevens 
  •  Uitschrijven als een bedrijf hun gegevens ‘verkoopt’  
  •  Recht op kennisgeving 
  •  Geen onderscheid bij uitoefening van uw CCPA-rechten 
  •  Recht op verwijdering van persoonsgegevens 

De doelstellingen en belangrijkste vereisten van de CCPA sluiten aan bij de langdurige inzet van LinkedIn om gegevens te beschermen en transparant te zijn. We stellen namelijk alles in het werk om privacy in te bouwen in onze producten zodat leden zeggenschap over hun gegevens behouden. Ook zijn we transparant over hoe we gegevens van leden gebruiken. Meer informatie vindt u in ons Helpcentrum en in onze kennisgeving over de California Consumer Privacy Act.  

Meer informatie over de uitoefening van deze rechten vindt u hier: Veelgestelde vragen over privacy