Ustawa o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (California Consumer Privacy Act, CCPA) przyznaje rezydentom Kalifornii nowe prawa w zakresie ochrony prywatności, m.in. prawo do: 

  •  dostępu do informacji 
  •  rezygnacji,  w przypadku gdy firma „sprzedaje” ich informacje 
  •  otrzymywania powiadomień 
  •  niedyskryminacji podczas korzystania z praw zawartych w CCPA 
  •  usunięcia danych osobowych 

Cele i kluczowe wymogi CCPA są zgodne z długofalowym zaangażowaniem LinkedIn na rzecz przejrzystości i ochrony danych. To zaangażowanie znajduje wyraz w naszych wysiłkach na rzecz uczynienia prywatności integralną częścią produktów, zapewnienia członkom kontroli nad ich danymi oraz przejrzystości w sposobie wykorzystywania danych członków. Więcej informacji można znaleźć w  naszym Centrum Pomocy oraz w naszym powiadomieniu o Ustawie o ochronie prywatności w stanie Kalifornia.  

Więcej informacji o sposobie korzystania z powyższych praw można znaleźć tutaj: Najczęściej zadawane pytania dot. prywatności