Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to kompleksowe rozporządzenie regulujące ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej, przyznające osobom fizycznym większe prawa w zakresie ochrony danych i zwiększające odpowiedzialność organizacji za zgodność z przepisami. Zasadniczo RODO przyznaje rezydentom Unii Europejskiej większą kontrolę nad ich danymi osobowymi, a krajowym organom regulacyjnym – nowe uprawnienia do nakładania wysokich grzywien na organizacje naruszające przepisy ochrony danych.

LinkedIn realizuje postanowienia RODO w ujęciu globalnym, aby zagwarantować wszystkim członkom korzyści z większej kontroli i transparentności, zgodnie z naszym zaangażowaniem na rzecz stawiania członków na pierwszym miejscu i dbałości o podtrzymywanie zaufania członków wobec LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.

RODO przyznaje użytkownikowi prawo do:

  • uzyskiwania dostępu do danych osobowych
  • korygowania błędów w danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • eksportowania danych osobowych

Więcej informacji o sposobie korzystania z tych praw można znaleźć tutaj: Najczęściej zadawane pytania dot. prywatności.

Informacje spoza naszego Centrum Pomocy:

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych LinkedIn

  • Zgodnie z postanowieniami RODO LinkedIn ustanowił inspektora ochrony danych. Więcej informacji o naszym inspektorze ochrony danych oraz sposobie kontaktu z nim można znaleźć w naszej Polityce ochrony prywatności.

LinkedIn stosuje zgodną z RODO procedurę przekazywania danych z Europy

  • LinkedIn stosuje standardowe klauzule umowne (znane też jako modelowe klauzule unijne) w odniesieniu do przekazywania danych osobowych z terytorium Unii Europejskiej.