De Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) is een uitgebreide Braziliaanse wet inzake gegevensbescherming waarmee personen meer rechten ten aanzien van hun gegevens krijgen. Ook moeten organisaties zich aan meer verplichtingen houden. In wezen biedt de  LGPD  Braziliaanse staatsburgers meer controle over hun persoonsgegevens. Nationale toezichthouders krijgen bovendien extra bevoegdheden om hoge boetes op te leggen aan organisaties die deze wet overtreden. De rechten en bescherming lijken op die voor Europese staatsburgers volgens de  AVG .

LinkedIn past de wet wereldwijd toe zodat leden kunnen profiteren van de grotere controle en duidelijkheid. Dit sluit aan bij onze missie om leden op de eerste plaats te stellen en ons elke dag in te zetten om hun vertrouwen te behouden.  

U hebt rechten onder de LGPD, waaronder het recht om de volgende acties uit te voeren: 

  • Uw persoonsgegevens inzien 

  • Fouten corrigeren in uw persoonsgegevens 

  • Uw persoonsgegevens wissen 

  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

  • Uw gegevens exporteren 

Meer informatie over de uitoefening van uw rechten vindt u hier:

Contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van LinkedIn 

Conform de LGPD heeft LinkedIn een DPO aangewezen. Als u meer wilt weten over onze DPO of contact wilt opnemen, kunt u hier ons privacybeleid nalezen of rechtstreeks contact opnemen met de DPO : DPO@linkedin.com.