De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uitgebreide Europese wet inzake gegevensbescherming waarmee personen meer rechten ten aanzien van hun gegevens krijgen. Ook moeten organisaties zich aan meer verplichtingen houden. In wezen biedt de AVG Europese staatsburgers meer controle over hun persoonsgegevens. Nationale toezichthouders krijgen bovendien extra bevoegdheden om hoge boetes op te leggen aan organisaties die deze wet overtreden.

LinkedIn past de AVG wereldwijd toe zodat leden kunnen profiteren van de grotere controle en duidelijkheid. Dit sluit aan bij onze missie om leden op de eerste plaats te stellen en ons elke dag in te zetten om hun vertrouwen te behouden. Meer informatie vindt u in ons Helpcentrum.

U hebt de volgende rechten onder de AVG:

  • Uw persoonsgegevens inzien
  • Fouten corrigeren in uw persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens wissen
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Uw gegevens exporteren

Meer informatie over de uitoefening van uw rechten vindt u hier: Veelgestelde vragen over privacy.

Naast de informatie in ons Helpcentrum bieden we ook het volgende:

Contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van LinkedIn

  • Conform de AVG heeft LinkedIn een DPO aangewezen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over onze DPO en hoe u contact kunt opnemen.

Voor gegevensoverdracht vanuit Europa volgt LinkedIn een procedure die voldoet aan de AVG

  • LinkedIn gebruikt de Europese modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU.