Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) to kompleksowe brazylijskie  rozporządzenie o ochronie danych osobowych, przyznające osobom fizycznym większe prawa w zakresie ochrony danych i zwiększające odpowiedzialność organizacji w zakresie zgodności z przepisami. Zasadniczo  LGPD przyznaje rezydentom Brazylii większą kontrolę nad ich danymi osobowymi, a krajowym organom regulacyjnym – nowe uprawnienia do nakładania wysokich grzywien na organizacje naruszające przepisy ochrony danych. Dokument ten określa prawa i zabezpieczenia podobne do tych sformułowanych w odniesieniu do rezydentów Unii Europejskiej w rozporządzeniu  RODO. 

LinkedIn przyjmuje globalne podejście , aby zagwarantować wszystkim członkom korzyści z większej kontroli i transparentności, zgodnie z naszym zaangażowaniem na rzecz stawiania członków na pierwszym miejscu i dbałości o podtrzymywanie zaufania członków wobec LinkedIn.  

 LGPD przyznaje użytkownikowi prawa do: 

  • uzyskiwania dostępu do danych osobowych 

  • korygowania błędów w danych osobowych 

  • usunięcia danych osobowych 

  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

  • eksportowania danych osobowych 

Więcej informacji o sposobie korzystania z powyższych praw można znaleźć tutaj.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych LinkedIn 

Zgodnie z postanowieniami LGPD LinkedIn ustanowił inspektora ochrony danych. Więcej informacji o naszym inspektorze ochrony danych oraz sposobie kontaktu z nim można znaleźć w  naszej Polityce ochrony prywatności. Można też skontaktować się z nim bezpośrednio pod adresem: DPO@linkedin.com.