Kilka stanów USA uchwaliło przepisy dotyczące prywatności, aby przyznać swoim mieszkańcom nowe prawa w zakresie prywatności. Przepisy te obejmują:

 • Ustawę o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (ang. California Consumer Privacy Act), zmienioną przez Ustawę o prawach prywatności w Kalifornii (ang. California Privacy Rights Act, CCPA) (obowiązującą od stycznia 2023 r.);
 • Ustawę o ochronie danych konsumentów w Wirginii (ang. Virginia Consumer Data Protection Act) (obowiązującą od stycznia 2023 r.);
 • Ustawę o ochronie prywatności w Kolorado (ang. Colorado Privacy Act) (obowiązującą od lipca 2023 r.);
 • Ustawę o ochronie danych w Connecticut (ang. Connecticut Data Protection Act) (obowiązującą od lipca 2023 r.);
 • Ustawę o ochronie prywatności konsumentów w Utah (ang. Utah Consumer Privacy Act) (obowiązującą od grudnia 2023 r.).

W zależności od stanu przepisy te nadają osobom fizycznym prawa do:

 • dostępu do danych;
 • skorygowania niepoprawnych danych;
 • wycofania zgody, jeśli firma „sprzedaje” ich dane albo wykorzystuje lub udostępnia je do pewnych celów marketingowych;
 • kontrolowania sposobu, w jaki firma wykorzystuje dane wrażliwe;
 • informacji o praktykach firmy dotyczących postępowania z danymi;
 • niedyskryminacji za korzystanie z praw dotyczących prywatności;
 • usunięcia danych osobowych;
 • odwołania się, jeśli firma odmówi usunięcia, skorygowania lub przekazania danych.

Cele i kluczowe wymogi tych przepisów są zgodne z długofalowym zaangażowaniem LinkedIn na rzecz przejrzystości i ochrony danych. Zaangażowanie to znajduje odzwierciedlenie w tym, jak koncentrujemy się na wbudowaniu zasad ochrony prywatności w nasze produkty, w zapewnieniu naszym członkom kontroli nad ich danymi oraz przejrzystości sposobu, w jaki wykorzystujemy ich dane. Nasza Polityka ochrony prywatności zawiera więcej informacji na temat rodzajów danych, które gromadzimy, sposobu ich wykorzystania, okoliczności, w jakich udostępniamy je innym, sposobów korzystania z praw oraz metod kontaktu z nami. Więcej informacji o tym, jak przestrzegamy ustawy CCPA, znajdziesz w naszym Zawiadomieniu o ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii, które uzupełnia naszą Politykę ochrony prywatności.  Przydatne informacje na temat zarządzania swoim profilem LinkedIn znajdziesz również w sekcji FAQ dotyczącej ochrony prywatności. 

Zobowiązanie dotyczące danych zanonimizowanych

Ogólnie rzecz biorąc, informacje „zanonimizowane” nie są uważane za dane osobowe, jeśli firma zobowiązuje się, że nie będzie próbowała ich ponownie zidentyfikować. W przypadku przetwarzania informacji, które uznajemy za zanonimizowane, będziemy je przechowywać i wykorzystywać w formie zanonimizowanej i nie będziemy podejmować prób ich ponownej identyfikacji.