Niniejsze Uzupełnienie polityki ochrony prywatności („Uzupełnienie”) zawiera dodatkowe ujawnienia wymagane na mocy miejscowych przepisów o ochronie danych osobowych.  Niniejsze Uzupełnienie należy czytać łącznie z Polityką ochrony prywatności. Oba te dokumenty opisują praktyki LinkedIn dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych członków zamieszkałych w Korei. W przypadku konfliktu pomiędzy Polityką ochrony prywatności a niniejszym Uzupełnieniem, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Uzupełnienia.

1. Jak przechowujemy dane osobowe

Aby świadczyć usługi na rzecz użytkownika, przechowujemy jego dane osobowe poza Koreą na naszych zagranicznych serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

  • Kraj, do którego są przekazywane dane osobowe: Stany Zjednoczone
  • Cel wykorzystywania danych osobowych: Zob. Część 2 Polityki ochrony prywatności
  • Termin i sposób przekazania: Przekazane w momencie przesłania do przechowania i przetwarzania
  • Przekazane dane osobowe: Zob. Część 1 Polityki ochrony prywatności
  • Okres przechowywania i wykorzystywania: Zob. Część 4.1 i 4.3 Polityki ochrony prywatności

2. Przekazanie przetwarzania danych osobowych

Określeni usługodawcy zewnętrzni i/lub podmioty stowarzyszone LinkedIn mogą wykonywać funkcje w imieniu LinkedIn i mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania tych funkcji, jak opisano poniżej.

Nazwa  podmiotu, któremu przekazano zadania Przekazane zadania
General Agent, Co. Ltd. Kwestie wymagające zaangażowania przedstawiciela krajowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

3. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Określeni usługodawcy zewnętrzni i/lub podmioty stowarzyszone LinkedIn mogą wykonywać funkcje w imieniu LinkedIn i mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania tych funkcji, jak opisano poniżej.

Nazwa odbiorcy Przekazane zadania
Elementy danych osobowych przekazywanych za granicę Kraj, do którego zostaną przekazane dane osobowe Termin i sposób przekazania Cel wykorzystywania przez odbiorcę(-ów) oraz okres przechowywania i wykorzystywania przez odbiorcę(-ów)
Adyen
Przetwarzanie płatności
Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
American Express Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
Chase Paymentech Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
WorldPay Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
BillDesk Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
PayPal Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
CSI Web Kontrola zgodności z wymogami OFAC Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Kontrola aktywów zagranicznych w celu egzekwowania sankcji gospodarczych i zakłócania przepływu środków pochodzących z działalności przestępczej.
Sift Wykrywanie oszustw płatniczych Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Zapobieganie nieuczciwym obciążeniom zwrotnym oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im w inny sposób.

4. Procedury i sposoby usuwania danych osobowych

Jak opisano w Polityce ochrony prywatności (części 4.1 i 4.3) usuniemy dane osobowe użytkownika, gdy nie będą już one potrzebne i nie będzie już prawnego ani biznesowego uzasadnienia dla ich dalszego przechowywania. Po usunięciu danych osobowych zastosujemy ekonomicznie uzasadnione i technicznie wykonalne środki, aby uniemożliwić ich odzyskanie lub odtworzenie.

5. Dział ds. ochrony danych osobowych i reklamacji

LinkedIn Corporation
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
1000 W. Maude Avenue
Sunnyvale, CA 94085
USA

Telefon: +1-650-426-6000

Adres e-mail: Legal@linkedin.com

Dane lokalnego agenta w Korei zgodnie z właściwymi przepisami: 

Lokalny agent: General Agent Co. Ltd

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jun-Seob Yoon

Telefon: 02-736-9891

Adres e-mail: koreaprivacy@linkedin.com