Niniejsze Uzupełnienie polityki ochrony prywatności („Uzupełnienie”) zawiera dodatkowe ujawnienia wymagane na mocy miejscowych przepisów o ochronie danych osobowych.Niniejsze Uzupełnienie należy czytać łącznie z Polityką ochrony prywatności. Oba te dokumenty opisują praktyki LinkedIn dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych członków zamieszkałych w Korei. W przypadku konfliktu pomiędzy Polityką ochrony prywatności a niniejszym Uzupełnieniem, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Uzupełnienia.

1. Jak przechowujemy dane osobowe

Aby świadczyć usługi na rzecz użytkownika, przechowujemy jego dane osobowe poza Koreą na naszych zagranicznych serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

  • Kraj, do którego są przekazywane dane osobowe:Stany Zjednoczone
  • Celwykorzystywaniadanych osobowych:Zob. Część 2 Polityki ochrony prywatności
  • Termin i sposób przekazania:Przekazane w momencie przesłania do przechowania iprzetwarzania
  • Przekazane dane osobowe:Zob. Część 1 Polityki ochrony prywatności
  • Okres przechowywania i wykorzystywania:Zob. Część 4.1 i 4.3 Polityki ochrony prywatności

2.Przekazanie przetwarzania danych osobowych

Określeni usługodawcy zewnętrzni i/lub podmioty stowarzyszone LinkedIn mogą wykonywać funkcje w imieniu LinkedIn i mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania tych funkcji, jak opisano poniżej. Oprócz dostawców usług wymienionych w niniejszej sekcji 2, niektórzy zewnętrzni usługodawcy spoza Republiki Korei, wymienieni w sekcji 3 niniejszego Uzupełnienia, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych zadań w imieniu LinkedIn.

Nazwa podmiotu Przekazane zadania
General Agent, Co. Ltd. Kwestie wymagające zaangażowania przedstawiciela krajowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

3.Przekazywanie danych osobowych za granicę

Określeni usługodawcy zewnętrzni i/lub podmioty stowarzyszone LinkedIn zlokalizowane poza Koreą mogą wykonywać zadania w imieniu LinkedIn i mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania tych funkcji, jak opisano poniżej:

Nazwaodbiorcy Przekazane zadania
Elementy danych osobowych przekazywanych za granicę Kraj, do którego zostaną przekazane dane osobowe Termin i sposób przekazania Cel wykorzystywania przez odbiorcę(-ów) oraz okres przechowywania i wykorzystywania przez odbiorcę(-ów)
Adyen
Przetwarzanie płatności
Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
American Express Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
Chase Paymentech Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
WorldPay Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
BillDesk Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
PayPal Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.
CSI Web Kontrola zgodności z wymogami OFAC Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Kontrola aktywów zagranicznych w celu egzekwowania sankcji gospodarczych i zakłócania przepływu środków pochodzących z działalności przestępczej.
Sift Wykrywanie oszustw płatniczych Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Zapobieganie nieuczciwym obciążeniom zwrotnym oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im w inny sposób.
Alipay Singapore E-Commerce Pte Ltd. Przetwarzanie płatności Imię, nazwisko, adres, adres IP, dane karty kredytowej Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur Dane są przekazywane przez Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) w sposób ciągły w miarę przetwarzania transakcji. Przetwarzanie płatności w imieniu LinkedIn wymaga od dostawców usług przechowywania danych przez znaczne okresy z uwagi na wymogi regulacyjne.

90 Seconds PTE, LTD i 10 innych

Reklama/marketing/badania

Informacje określone w części 1 Polityki ochrony prywatności LinkedIn


Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur

W razie potrzeby przesyłane są od czasu do czasu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej

Zgodnie z okresem przechowywania i użytkowania opisanym w Polityce ochrony prywatności LinkedIn

Akamai Technologies, Inc. i 6 innych
Infrastruktura techniczna i usługi
Informacje wskazane w części 1 Polityki ochrony prywatności
Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur
W razie potrzeby przesyłane są od czasu do czasu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej Zgodnie z okresem przechowywania i użytkowania opisanym w Polityce ochrony prywatności LinkedIn
Atradius Collection Pte Ltd
Ściąganie należności za nieopłacone konta abonamentowe
Imię, nazwisko, dane kontaktowe i dane dotyczące konta z zalegającymi płatnościami
Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur W razie potrzeby przesyłane są od czasu do czasu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej Zgodnie z okresem przechowywania i użytkowania opisanym w Polityce ochrony prywatności LinkedIn
Sli.do s. R. o. i 4 inne
Ankiety i badania
Informacje określone w części 1 Polityki ochrony prywatności LinkedIn
Stany Zjednoczone, Irlandia, Singapur
W razie potrzeby przesyłane są od czasu do czasu za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej Zgodne z informacjami ujawnionymi w momencie zbierania danych.

4.Procedury i sposoby usuwania danych osobowych

Jak opisano w Polityce ochrony prywatności (części 4.1 i 4.3) usuniemy dane osobowe użytkownika, gdy nie będą już one potrzebne i nie będzie już prawnego ani biznesowego uzasadnienia dla ich dalszego przechowywania. Po usunięciu danych osobowych zastosujemy ekonomicznie uzasadnione i technicznie wykonalne środki, aby uniemożliwić ich odzyskanie lub odtworzenie.

5.Dział ds. ochrony danych osobowych i reklamacji

LinkedIn Corporation
Do wiadomości: Dział prawny 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA


Telefon: +1-650-426-6000

Adres e-mail:Legal@linkedin.com

 

Dane lokalnego agenta w Korei zgodnie z właściwymi przepisami:

Lokalny agent: General Agent Co. Ltd

Dyrektor reprezentujący Imię i nazwisko: Eunmi Kim

Adres: 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul, Republika Korei

Telefon: 02-736-9891

Adres e-mail:koreaprivacy@linkedin.com