Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR neboli General Data Protection Regulation) je komplexní evropský zákon na ochranu osobních údajů, který jednotlivcům poskytuje větší práva k údajům a zvyšuje odpovědnosti organizací za dodržování shody. Zákon GDPR v zásadě uděluje občanům EU větší kontrolu nad jejich osobními údaji a poskytuje národním regulačním orgánům výkonnou moc k udělování značných pokut těm organizacím, které zákon poruší.

LinkedIn uplatňuje globální přístup k zákonu GDPR, aby zajistil výhody větší kontroly a přehlednosti všem svým členům, což je v souladu s naším závazkem klást členy na první místo a každý den pracovat na udržení důvěry, kterou nám projevují. Více můžete zjistit v našem Centru podpory.

V rámci zákona GDPR máte následující práva:

  • Získat přístup ke  svým osobním údajům
  • Opravit chyby ve svých osobních údajích
  • Smazat své osobní údaje
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
  • Exportovat své osobní údaje

Další informace o způsobu uplatnění těchto práv naleznete zde: Často kladené dotazy ohledně ochrany soukromí.

Kromě informací v našem Centru podpory se seznamte s tím:

Jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů služby LinkedIn

  • V souladu se zákonem GDPR jmenovala společnost LinkedIn pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO neboli Data Protection Officer). Chcete-li zjistit více o pověřenci pro ochranu osobních údajů a způsobu, jak jej kontaktovat, podívejte se do našichZásad ochrany soukromí.

LinkedIn má zaveden proces přenosu dat z Evropy v souladu se zákonem GDPR

  • LinkedIn využívá standardní smluvní doložky (označované také jako modelové smluvní doložky EU) pro přenos osobních údajů mimo EU.