The Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) je komplexní brazilský zákon na ochranu osobních údajů, který jednotlivcům poskytuje větší práva k údajům a zvyšuje odpovědnosti organizací za dodržování shody. Zákon LGPD v zásadě uděluje občanům Brazílie větší kontrolu nad jejich osobními údaji a poskytuje národním regulačním orgánům výkonnou moc k udělování značných pokut těm organizacím, které zákon poruší. Vytváří práva a ochranu podobné těm, které občanům Evropské unie uděluje nařízení GDPR. 

LinkedIn uplatňuje globální přístup, aby zajistila výhody větší kontroly a přehlednosti všem svým členům, což je v souladu s naším závazkem klást členy na první místo a každý den pracovat na udržení důvěry, kterou nám projevují.  

V rámci ustanovení zákona LGPD máte různá práva, včetně práva podniknout následující kroky: 

  • Získat přístup ke svým osobním údajům 

  • Opravit chyby ve svých osobních údajích 

  • Smazat své osobní údaje 

  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů 

  • Exportovat své osobní údaje 

Další informace o způsobu uplatnění těchto práv naleznete zde.

Jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů služby LinkedIn 

V souladu se zákonem LGPD jmenovala společnost LinkedIn pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO neboli Data Protection Officer). Chcete-li zjistit více o pověřenci pro ochranu osobních údajů a způsobu, jak jej kontaktovat, podívejte se do našich Zásad ochrany soukromí nebo kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů přímo zde: DPO@linkedin.com.