Několik amerických států přijalo zákony o ochraně soukromí, které jejich obyvatelům přiznávají nová práva na ochranu soukromí. Tyto zákony zahrnují:

V závislosti na státě poskytují tyto zákony jednotlivcům práva na: 

  • přístup k jejich údajům;
  • opravu nepřesných informací;
  • odmítnutí, pokud podnik „prodává“ jejich informace nebo je používá či sdílí pro určité reklamní účely;
  • kontrolu toho, jak podnik používá své citlivé informace;
  • být informován o postupech podniku při zpracování dat;
  • nediskriminování při uplatňování práv na ochranu soukromí;
  • právo na odstranění osobních údajů;
  • odvolat se, pokud podnik odmítá vymazat, opravit nebo poskytnout informace.

Cíle a klíčové požadavky těchto zákonů jsou konzistentní s dlouhodobým závazkem služby LinkedIn chránit data a zajistit transparentnost. Tento závazek se odráží v tom, že se zaměřujeme na ochranu osobních údajů v našich produktech, poskytujeme našim členům kontrolu nad jejich údaji a transparentně informujeme o tom, jak údaje členů využíváme.  Naše zásady ochrany soukromí obsahují další informace o typech informací, které shromažďujeme, o tom, jak je používáme, za jakých okolností je sdílíme s ostatními, jak můžete uplatnit svá práva a jak nás můžete kontaktovat. Další informace o tom, jak dodržujeme zákon CCPA, najdete v našem oznámení o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii, které doplňuje naše zásady ochrany soukromí. Užitečné informace o správě svého profilu na síti LinkedIn najdete také v našich často kladených dotazech k ochraně soukromí.

Závazek týkající se anonymizovaných údajů

Obecně se „anonymizované“ informace nepovažují za osobní údaje, pokud se společnost zaváže, že se je nepokusí znovu identifikovat. Pokud zpracováváme informace, které považujeme za anonymizované, budeme je uchovávat a používat v anonymizované podobě a nebudeme se je pokoušet znovu identifikovat.