Přístup a stahování vašich údajů. Ke svým údajům získáte přístup z nastavením prostřednictvím možnosti „Stáhnout vaše údaje“ na kartě Ochrana soukromí ve svém profilu.

Správa služeb. Podívejte se, kterým aplikacím a službám třetích stran jste povolili přístup ke svým údajům; přístup můžete kdykoli ukončit.

Odstranění údajů. Chcete-li ze služby LinkedIn odstranit všechny své údaje, můžete tak učinit uzavřením svého účtu. Obvykle údaje odstraníme do 30 dnů uzavření účtu, s výjimkou případů oznámených v části 4 našich Zásad ochrany soukromí. Chcete-li odstranit určité typy údajů (ale nikoli „funkční data“), můžete tak učinit prostřednictvím úpravy svého profilu zde.

Správa mzdových údajů. Pokud si zvolíte odeslání mzdových údajů do LinkedIn, můžete si to kdykoli rozmyslet a změnit či odstranit jakékoli mzdové údaje, které jste odeslali.

Upravit veřejný profil. Můžete kontrolovat, které údaje (pokud vůbec) se mají zobrazovat ve vašem profilu těm, kdo jej zobrazí ve službě LinkedIn i mimo ni. Můžete například omezit, které profilové údaje se zobrazí těm, kdo jej prohlíží pomocí vyhledávačů, jako je Bing a Google.

Zobrazit volby pro prohlížení profilu. Můžete kontrolovat, zda se vaše profilová fotka, jméno a profesní představení zobrazí ostatním členům, když prohlížíte jejich profily, nebo zda upřednostňujete anonymní zobrazení.

Máte možnost kontrolovat, kdo může vidět vaši e-mailovou adresu. Vyberte, kdo může vidět vaše kontaktní údaje. Můžete si zvolit, že je nebudete sdílet s nikým, se spojeními 1. stupně, spojeními 1. a 2. stupně nebo se všemi ve službě LinkedIn.

Můžete spravovat viditelnost svého profilu mimo LinkedIn. Zvolte si, zda má být váš profil dostupný pro prohlížení v povolených službách ve službě LinkedIn nebo mimo ni, například v aplikaci Microsoft Outlook.

Interakce se společnostmi. Spolupracujeme s jinými společnostmi a webovými stránkami, které chtějí zobrazovat reklamu svým uživatelům a zákazníkům na LinkedIn. Můžeme využít vaši návštěvu webových stránek nebo váš souhlas s příjmem reklam od společnosti, abychom vám předkládali reklamy prostřednictvím služby LinkedIn.

Vaše lokalita. Můžeme využít vaše PSČ nebo název města, které nám poskytnete, abychom vám poskytovali lokalizované reklamy, včetně pracovních příležitostí blízko vás.

Reklamy mimo službu LinkedIn. Můžete kontrolovat, zda vám můžeme zasílat reklamy ve službách a na webových stránkách jiných společností.

 

Kromě ovládacích prvků pro reklamu, které máte k dispozici v nastavení, je LinkedIn členem několika organizacích v odvětví reklamy, a dodržuje samoregulační principy těchto organizací týkající se předkládání reklam na základě zájmu. Reklamu na základě zájmu můžete vypnout v nastaveních vypnutí nabízených těmito organizacemi: Zjistěte více o využití oborových platforem pro vypnutí reklamy na základě zájmu.

Přidání záložní e-mailové adresy. Ke svému účtu můžete také přidat telefonní číslo, aby se snížilo riziko jeho zablokování.

Zapnutí dvoufázového ověření. Toto opatření pomáhá chránit účet před ostatními, protože vám je při každém přihlášení na novém zařízení odesílán kód.

Zobrazení výpisu aktivních relací. Toto pravidelně monitorujte, aby se ujistili, že nejste nedopatřením stále přihlášení na veřejném počítači nebo na zařízení u kamaráda.