Tento doplněk k Zásadám ochrany osobních údajů pro uživatele z Koreje („Doplněk“) uvádí další informace, jež vyžadují místní zákony o ochraně osobních údajů.  Za účelem získání ucelených informací o postupech společnosti LinkedIn v souvislosti se shromažďováním a používáním osobních údajů členů v Koreji je tento Doplněk nutné číst společně se Zásadami ochrany osobních údajů. V případě rozporu mezi Zásadami ochrany osobních údajů a tímto Doplňkem mají přednost ustanovení tohoto Doplňku.

1. Uchovávání osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat své služby, vaše osobní údaje uchováváme mimo Koreu, na zahraničních serverech v USA.

  • Země, do níž se osobní údaje převádějí: USA
  • Účel, k němuž se osobní údaje používají: Viz oddíl 2 Zásad ochrany osobních údajů
  • Datum a způsob převodu: Převod probíhá při odeslání za účelem uchování a zpracování
  • Osobní údaje, které se převádějí: Viz oddíl 1 Zásad ochrany osobních údajů
  • Doba uchovávání a používání: Viz oddíly 4.1 a 4.3 Zásad ochrany osobních údajů

2. Delegování zpracování osobních údajů

Některé činnosti mohou pro společnost LinkedIn provádět poskytovatelé služeb třetích stran a/nebo přidružené společnosti. Ty mohou mít přístup k vašim osobním údajům nezbytným k provádění příslušných činností, jak je uvedeno níže.

Pověřený subjekt Delegovaná činnost
General Agent, Co. Ltd. Záležitosti týkající se vnitrostátního zástupce podle zákona o ochraně osobních údajů (Personal Information Protection Act)

3. Přeshraniční převod osobních údajů

Některé činnosti mohou pro společnost LinkedIn provádět poskytovatelé služeb třetích stran a/nebo přidružené společnosti nacházející se mimo Koreu. Ty mohou mít přístup k vašim osobním údajům nezbytným k provádění příslušných činností, jak je uvedeno níže:

Jméno příjemce Delegovaná činnost
Osobní údaje převáděné do zahraničí Země, do níž se osobní údaje převádějí Čas a způsob převodu Účel, k němuž příjemci údaje používají, a doba uchovávání a používání údajů příjemci
Adyen
Zpracování plateb
Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Poskytovatelé služeb musí údaje v souvislosti se zpracováním plateb pro společnost LinkedIn uchovávat dlouhodobě, jak jim ukládá zákonná povinnost.
American Express Zpracování plateb Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Poskytovatelé služeb musí údaje v souvislosti se zpracováním plateb pro společnost LinkedIn uchovávat dlouhodobě, jak jim ukládá zákonná povinnost.
Chase Paymentech Zpracování plateb Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Poskytovatelé služeb musí údaje v souvislosti se zpracováním plateb pro společnost LinkedIn uchovávat dlouhodobě, jak jim ukládá zákonná povinnost.
WorldPay Zpracování plateb Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Poskytovatelé služeb musí údaje v souvislosti se zpracováním plateb pro společnost LinkedIn uchovávat dlouhodobě, jak jim ukládá zákonná povinnost.
BillDesk Zpracování plateb Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Poskytovatelé služeb musí údaje v souvislosti se zpracováním plateb pro společnost LinkedIn uchovávat dlouhodobě, jak jim ukládá zákonná povinnost.
PayPal Zpracování plateb Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Poskytovatelé služeb musí údaje v souvislosti se zpracováním plateb pro společnost LinkedIn uchovávat dlouhodobě, jak jim ukládá zákonná povinnost.
CSI Web Kontrola podle seznamů úřadu OFAC Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Kontrola zahraničních aktiv za účelem dodržování ekonomických sankcí a blokování toku prostředků spojených s trestnou činností.
Sift Odhalování platebních podvodů Křestní jméno, příjmení, adresa, IP adresa, platební údaje o kreditní kartě USA, Irsko, Singapur Údaje převádí aplikační programovací rozhraní, a to průběžně, jak se transakce zpracovávají. Blokování podvodných zpětných plateb a odhalování a blokování dalších podvodů.

4. Postupy a metody likvidace osobních údajů

Jak popisují naše Zásady ochrany osobních údajů (oddíly 4.1 a 4.3), vaše osobní údaje zlikvidujeme, až nebudou zapotřebí a až nebude existovat žádný zákonný ani obchodní důvod k jejich uchovávání. Při likvidaci údajů přijmeme z obchodního hlediska přiměřená a technicky proveditelná opatření s cílem zajistit, že osobní údaje nebude možné obnovit ani reprodukovat.

5. Oddělení odpovědné za ochranu osobních údajů a vyřizování stížností

LinkedIn Corporation
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
1000 W. Maude Avenue
Sunnyvale, CA 94085
USA

Telefon: +1-650-426-6000

E-mail: Legal@linkedin.com

Náš místní agent v Koreji podle požadavků platných zákonů: 

Místní agent: General Agent Co. Ltd

Jméno zástupce: Jun-Seob Yoon

Telefon: 02-736-9891

E-mail: koreaprivacy@linkedin.com